85029852

Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów

 

Partnerzy:
– Miasto Zielona Góra (BW)
– Stadt / Miasto Cottbus
– Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Dofinansowanie (EFRR): 652.790,02 EUR

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2023

 

Cel: Głównym celem projektu jest rozbudowa sieci współpracy środowisk osób niepełnosprawnych i seniorów z Polski i Niemiec.

Przykłady działań w projekcie:

  • Organizacja warsztatów polsko-niemieckich
  • Organizacja wyjazdów studyjnych
  • Organizacja konferencji specjalistycznej
  • Organizacja konferencji dla samorządowców