Podręcznik Beneficjenta

Komunikat COVID-19 – stan: 15.12.2020

 

Aktualna wersja Programu Współpracy znajduje się tutaj.

– Wersja Program Współpracy zgodna z zasadami dostępności (może zostać odczytana przez osoby niewidome lub słabowidzące przy użyciu czytnika)  znajduje się tutaj.

Zaktualizowana wersja Podręcznika Beneficjenta: zmieniona aktualna wersja Podręcznika Beneficjenta znajduje się tutaj (stan lipiec 2018).

– Wersja Podręcznika Beneficjenta zgodna z zasadami dostępności (może zostać odczytana przez osoby niewidome lub słabowidzące przy użyciu czytnika)  znajduje się tutaj.

Wcześniejsze wersje dokumentów znajdą Państwo w archiwum: https://interregva-bb-pl.eu/archiv/