Zatwierdzone projekty

II nabór – oś priorytetowa III

W dniach 24.10.-25.10.2017 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego. Komitet zajmował się m.in. rozpatrzeniem i wyborem wniosków projektowych osi priorytetowej III, które zostały złożone w ramach drugiego naboru. Lista wybranych projektów osi priorytetowej III znajduje się tutaj.


II nabór – oś priorytetowa I

W dniach 11.07.-12.07.2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego. Komitet zajmował się m.in. rozpatrzeniem i wyborem wniosków projektowych osi priorytetowej I, które zostały złożone w ramach drugiego naboru. Lista wybranych projektów osi priorytetowej I znajduje się tutaj.


I nabór

W dniach 07.12.-08.12.2016 r. odbyło się V. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020. Komitet zajmował się m.in. rozpatrzeniem i wyborem wniosków projektowych osi priorytetowej II i IV, które zostały złożone w ramach pierwszego naboru.
Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie projektów osi priorytetowej II (priorytet inwestycyjny 7 b) zatwierdzonych do dofinansowania. W ramach Osi Priorytetowej II / Priorytet Inwestycyjny 7 do dyspozycji było 13.623.191 EUR środków EFRR b (tj. 80% wszystkich środków Osi Priorytetowej II / Priorytet Inwestycyjny 7 b). Komitet rozpatrzył 8 projektów z ww. osi priorytetowej. Trzy projekty otrzymały dofinansowanie na łączną sumę ponad 11 mln EUR.
Tutaj znajduje się lista zatwierdzonych projektów w ramach OP II.

W ramach osi priorytetowej IV przedstawiona i omówiona została część projektów (8 z 15 wniosków). Z przewidzianej na 1. nabór alokacji na OP IV wys. 8.525.175,50 EUR zatwierdzono 3.687.092,65 EUR. Tym samym w ramach OP IV pozostało 4.838.082,85 EUR do rozdysponowania. Dalsze decyzje Komitetu zostaną podjęte w czasie kolejnego posiedzenia. Następne posiedzenie w celu wyboru dalszych wniosków ma się odbyć w najbliższym czasie. Lista zatwierdzonych projektów z osi priorytetowej IV znajduje się tutaj.

Projekty tematycznie przyczynią się do polepszenia dostępności komunikacyjnej polsko-niemieckiego regionu przygranicznego poprzez budowę i modernizację ważnych odcinków dróg, do rozwoju współpracy miast obszaru wsparcia, do polepszenia współpracy policji i straży granicznej oraz do nawiązywania nowych partnerstw na terenie Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr.

UWAGA!!!

W dniach 14.12./15.12.2016 Komitet Monitorujący spotkał się ponownie. Druga część wybranych projektów osi priorytetowej IV znajduje się tutaj.