Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca (IZ)

IZ jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu w imieniu państw uczestniczących, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcję IZ pełni Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia w Niemczech. Ponadto Ministerstwo przejmuje zadania Instytucji Certyfikującej

Ministerium der Finanzen und für Europa Land Brandenburg
Referat 53 Europäische Territoriale Zusammenarbeit

Leiterin der Verwaltungsbehörde
Frau Katrin Müller-Wartig
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
E-Mail: katrin.mueller-wartig@mdfe.brandenburg.de

Tel. +49 331 866-6570
Fax. +49 331 27548-8070