85012555 – projekt zakończony

Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych

 

Partnerzy:
– Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum Bad Saarow e.V. (Wschodniobrandenburskie Centrum Nowotworowe stow. rej.) (LP)
– Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o.

Dofinansowanie (EFRE): 963.731,01 EUR

Okres realizacji: 1.07.2017 – 31.12.2019

Celem projektu było zidentyfikowanie i zminimalizowanie ewentualnych deficytów w leczeniu pacjentów z rakiem poprzez ścisłą współpracę polskich i niemieckich lekarzy, instytucji i administracji.Miarą tego było sprawdzenie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia oraz obliczenie samodzielnie zdefiniowanych wskaźników jakości. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie istotne dane dotyczące leczenia ponad 10 000 pacjentów zostały zarejestrowane w centralnej bazie danych, przeanalizowane i ocenione przez polskich i niemieckich ekspertów od raka. Zasady i procedury ustrukturyzowanego gromadzenia danych dotyczących leczenia dla poszczególnych jednostek nowotworowych zostały wspólnie określone przez partnerów projektu. W rezultacie powstało dwanaście dwujęzycznych standardowych procedur operacyjnych dokumentacji klinicznej nowotworów (SOP) do zbierania danych specyficznych dla pacjenta. Pracownicy projektu przeszli sześć kursów szkoleniowych, aby umożliwić im rejestrację danych dotyczących leczenia w bazie danych według jednolitych kryteriów w taki sposób, aby mogły one być oceniane w porównywalny i zautomatyzowany sposób. Oprogramowanie użytkownika (baza danych rejestru raka) zostało gruntownie zmienione, przetłumaczone na język polski i przed użyciem dokładnie przetestowane przez obu partnerów projektu. W tym samym czasie oprogramowanie systemowe (serwer i baza danych ORACLE) otrzymało aktualizację w celu zwiększenia wydajności.

Trzy najczęstsze nowotwory (rak płuc, piersi lub prostaty) były analizowane jeszcze intensywniej przez trzy interdyscyplinarne grupy ekspertów. Ponieważ po polskie stronie środki zapobiegawcze (np.: badania przesiewowe w kierunku raka piersi i jelita grubego) nie są jeszcze przeprowadzane w całym kraju, wsparliśmy szereg wydarzeń informacyjnych i edukacyjnych organizowanych przez naszego polskiego partnera projektu odpowiednimi materiałami informacyjnymi. Wraz z naszym polskim partnerem projektu, Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, nawiązaliśmy długoterminową współpracę w wielu obszarach onkologii. Należy podkreślić współpracę klinik urologicznych, których specjaliści zamierzają pracować jeszcze intensywniej poza projektem.

Partnerzy projektu opracowali wytyczne dla Naukowej Rady Doradczej Projektu, która powinna profesjonalnie kierowała pracami nad projektem i wspierała je. Rada Naukowa spotkała się dwukrotnie podczas realizacji projektu, omówiła szczegółowo jego wyniki, poleciła je do publikacji i zaleciła kontynuację współpracy transgranicznej także po zakończeniu projektu.

Ze względu na brak krajowej profilaktyki raka, polski partner projektu opracował koncepcję wspierania profilaktyki raka dla swojej populacji. W celach informacyjnych wdrożono stronę główną projektu, która zawiera dwujęzyczny opis projektu, wyniki projektu oraz wewnętrzną platformę komunikacji dla personelu projektu (http://www.tz-badsaarow.de/content/eu_project/index.php/de/). Wyniki projektu opublikowano w 9 różnych publikacjach dotyczących projektu oraz w celu wsparcia onkologicznych badań profilaktycznych w polskiej prasie regionalnej. Publicznie zaprezentowane i omówione na końcowej konferencji naukowej w dniu 20 grudnia 2019 r. w Zielonej Górze, na którą zaproszono także szpitale partnerskie w regionie, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sprawiedliwości Brandenburgii. Ponadto nasze wyniki zostały opublikowane w 87-stronicowej polsko-niemieckiej broszurze dla wszystkich zainteresowanych. (http://www.tz-badsaarow.de/content/eu_project/index.php/de/).