85010800 – projekt zakończony

W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej

Partnerzy:
– Polizeipräsidium des Landes Brandenburg (Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia) (BW)
– Fachhochschule der Polizei (Wyższa Szkoła Zawodowa Policji)
– Bundespolizei (Policja Federalna)
– Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
– Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
– Nadodrzański Odział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Dofinansowanie (EFRE): 41.641,53 Euro

Termin realizacji: 1.1.2017-31.12.2019

Projekt i jego realizacja przyczyniły się do wzmocnienia transgranicznej niemiecko-polskiej współpracy policyjnej i jej instytucji jako szczególnej części administracji publicznej. Projekt został przeprowadzony głównie przez dział Pełnomocnika d/s stosunków niemiecko-polskich (Psnp) w Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia. Ta jednostka organizacyjna stworzona została przed ponad dziesięciu laty w celu koordynacji współpracy z Komendami Wojewódzkimi Policji w Szczecinie, Gorzowie i Wrocławiu. Od tego czasu zarówno Psnp jak i jego polscy partnerzy zebrali bogate doświadczenia, które wykorzystano również przy realizacji tego projektu. Wyznaczone przez zaangażowane w projekt instytucje osoby utworzyły wspólnie z odpowiedzialnym z ramienia Pełnomocnika d/s stosunków niemiecko-polskich (Psnp) grupę roboczą (zespół projektowy) i przeprowadzały regularnie wspólne narady. W ramach tych spotkań roboczych wymieniano i ustalano wspólne pomysły, oczekiwania, potrzeby partnerów projektu a także zlecenia robocze i odnoszące się do nich terminy.

W projekcie uczestniczyło łącznie 287 funkcjonariuszy policji brandenburskiej i federalnej, polskich policjantów z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz żołnierzy oddziału Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego. Znacząco wyższa od zaplanowanej liczba uczestników/ek jak również instytucji współpracujących odzwierciedla znaczenie projektu dla poszczególnych funkcjonariuszy oraz organów bezpieczeństwa.

Do najważniejszych wspólnych działań należały:

  1. dokształcanie zawodowe na wybrane tematy policyjne
  2. dokształcanie w zakresie wybranych tematów prawnych
  3. dokształcanie językowe
  4. praktyka w tandemie
  5. działania interkulturalne i sportowe.

Łącznie w ramach projektu udało się przeprowadzić 9 szkoleń tandemowych, 100 praktycznych ćwiczeń, treningów i praktyk oraz 33 zajęcia sportowe i kulturalne. Wszystkie określone we wniosku projektowym cele lub wyniki projektu zostały osiągnięte. Niektóre wartości docelowe dla wskaźników wynikowych projektu zostały przekroczone jeszcze przed zakończeniem ostatnich działań projektowych.

Projekt przyczynił się do przezwyciężenia zastrzeżeń i stereotypów oraz mentalnych i socjokulturowych barier i do podwyższenia obustronnej akceptacji. Nauka języka sąsiada, działania interkulturalne i rozpowszechnianie fachowych postępowań i standardów, a także przykładowe rozwiązania doprowadziły do zrównoważonego rozwoju wspólpracy w zakresie bezpieczeństwa politycznego w i poza obszarem realizacji projektu. To nieprzerwane współistnienie uczestników kursu, opiekunów, organizatorów stworzyło podstawy do wypracowania, rozwoju i przeprowadzenia wspólnych działań w celu polepszenia bezpieczeństwa publicznego i zwalczania przestępczości przygranicznej, wspólnych działań, jak patrole, zespoły dochodzeniowe itp.i przyczyniło się do podwyższenia subiektywnego poczucia bezpieczeństwa obywateli i wzmocniło także faktycznie bezpieczeństwo w obszarze przygranicznym – to zaleta, która ma poważne znaczenie dla demograficznego i gospodarczego rozwoju wspieranego regionu.