85011348 – projekt zakończony

Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki

 

Partnerzy:
– Investor Center Ostbrandenburg GmbH Frankfurt (Oder) (Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestycji we Frankfurcie nad Odra sp. z o. o.) (BW)
– Hafenbetriebsgesellschaft Eisenhüttenstadt mbH (Spółka Portowa Eisenhüttenstadt z o.o.)
– Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
– Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji
– Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) / Fundancja Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą
– Technische Hochschule Wildau / Politechnika Wildau

Dofinansowanie (EFRR): 219.679,92 Euro

Okres realizacji / Zeitraum: 01.01.2017-31.08.2020

Nadrzędnym celem projektu było zdefiniowanie modelu trwałej współpracy dla instytucji wspierania rozwoju gospodarczego jak i również opracowanie transgranicznych ofert akwizycyjnych. Dzięki położeniu Euroregionu Pro Europa Viadrina przy korytarzu TEN-T pomiędzy Morzem Północnym i Bałtyckim w bezpośredniej bliskości ważnych centrów gospodarczych Frankfurt (Oder) i Eisenhüttenstadt tworzą regionalne centrum rozwoju, miasto Słubice jest częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszyscy partnerzy projektu uznali za ważną potrzebę zacieśnienia współpracy w celu wzmocnienia własnej pozycji w konkurencji z innymi międzynarodowymi lokalizacjami. Szczególny nacisk w ramach projektu położono na:

 • Zainicjowanie i utrzymanie ciągłości wymiany doświadczeń pomiędzy odpowiedzialnymi szczeblami i wykorzystanie potencjału współpracy. W efekcie umożliwi to zniwelowanie luk w wiedzy, co można osiągnąć tylko poprzez ciągłą interakcję w zespole.
 • Prezentacja pozytywnych aspektów położenia przygranicznego i wynikających z tego faktu korzyści dla transgranicznej współpracy gospodarczej
 • Zdefiniowaniu konkurencyjnych modeli biznesowych bazujących na optymalnej kombinacji uzupełniających się unikalnych korzyści dla poszczególnych lokalizacji w modelu trzymodalnym dla Słubic – Frankfurtu nad Odrą – Eisenhüttenstadt.
 • Ukształtowanie współpracy w taki sposób, aby efektywnie i trwale wspierała integratywny rozwój regionu.

Ciągła współpraca w czasie trwania projektu zaowocowała podpisaniem umowy kooperacyjnej pomiędzy instytucjami wspierania rozwoju gospodarczego ICOB i KSSSE, co spotkało się z życzliwym przyjęciem ze strony miast Frankfurtu nad Odrą, Słubic i Eisenhüttenstadt.

Główne produkty uzyskane w ramach projektu to:

 • Wprowadzony w życie model trwałej współpracy instytucji promocji gospodarczej.
 • 3 wspólne transgraniczne modele lokowania inwestycji.
 • 3 wprowadzone na rynek transgraniczne oferty.
 • 2 wspólne kampanie promujące transgraniczne oferty.

Projekt został planowo zakończony 31 sierpnia 2020 r. Jednak zarówno nawiązana współpraca, jak i nowo nabyta koncepcja tejże współpracy w zakresie rozwoju biznesu, powinny być kontynuowane. W lipcu ICOB zapytał partnerów projektu oraz zainteresowanych współdziałaczy o ich ocenę dotychczasowej kooperacji i oczekiwania dotyczące przyszłej współpracy. W ocenie tej skupiono się w szczególności na modelach lokowania inwestycji, wspólnym marketingu oraz wpływie pandemii koronawirusa na przebieg projektu (https://cbnetwork.icob.de/pl/news/).

Ze strony partnera projektu Hafenbetriebsgesellschaft Eisenhüttenstadt wymieniono następujące oczekiwania dotyczące przyszłej współpracy:

 • Wzmocnienie praktycznego znaczenia poprzez większe zaangażowanie przedsiębiorstw.
 • Omówienie dalszych wyników projektu, w szczególności na podstawie badania inwestorów i modelu marketingowego.
 • Uzgodnienie konkretnych wydarzeń, na których partnerzy projektu powinni wspólnie wystąpić.

Więcej informacji o projekcie:

Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym