85012317

Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben

 

Partnerzy:
– Naemi-Wilke-Stift (Krankenhaus/Szpital) (BW)
– Stadt / Miasto Guben
– Gmina Gubin o statusie miejskim

Dofinansowanie (EFRR): 415 055,00 Euro

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.03.2023

Cel:
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pol. i niem. urzędów, instytucji, personelu medycznego, polityków i przede wszystkim mieszkańców w zakresie służby zdrowia, tak aby w pełni funkcjonowała transgraniczna opieka zdrowotna, a w szczególności pomoc medyczna w nagłych przypadkach.

Przykłady działań w projekcie:

  • Wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej w obszarze opieki zdrowotnej i polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez lepszy dostęp do transgranicznej służby zdro-wia
  • Wspieranie dwujęzyczności poprzez kursy językowe dla pracowników służby zdrowia, dwujęzyczne materiały informacyjne, usługi tłumaczeniowe dla pacjentów, tłumaczenia formularzy szpitalnych, wielojęzyczny system oznakowania szpitala oraz biuro koordynacji polsko-niemieckiej
  • Wymiana doświadczeń i stworzenie sieci współpracy w dziedzinie służby zdrowia (warsztaty, wyjazdy studyjne, konferencje)
  • Stworzenie studium wykonalności dot. transgranicznej opieki zdrowotnej z konkretnymi rozwiązaniami dla praktycznego wdrożenia polsko-niemieckiej opieki medycznej w regionie przygranicznym

Strona internetowa: https://www.naemi-wilke-stift.de/de/eu-projekte/gesundheit-ohne-grenzen/beschreibung.html