85012403 – projekt zakończony

Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim  

 

Partnerzy:
– Landkreis Märkisch-Oderland / Powiat Nadodrze Marchijskie (BW)
– Powiat Gorzowski

Dofinansowanie (EFRR): 2.313.923,39 EUR

Okres realizacji: 1.06.2017 – 31.01.2020

Celem projektu było usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze transportowej w celu zwiększenia jej dostępności. Objął on modernizację dwóch dróg powiatowych:

  • Drogi nr K6409 W powiecie Märkisch-Oderland, która na terenie przygranicznym poprzez drogę nr K6408 i L34 prowadzi do przejścia granicznego Güstebieser Loose/Gozdowice. Podstawę przyłączenia stanowi droga Oder-Lausitz-Trasse B167/B112.
  • Drogi nr 1405F w powiecie gorzowskim, która poprzez drogę wojewódzką nr 151 i 132 prowadzi do przejścia granicznego Küstrin-Kietz/Kostrzyn. Przyłączenie do drogi ekspresowej S3 (Szczecin-Gorzów-Zielona Góra) która należy do sieci TEN-T stanowi droga powiatowa 1410.

Projekt został planowo przeprowadzony i rozliczony. W ramach projektu dokonano rozbudowy dróg o łącznej długości 7,46 km, na długości 0,38 km poprawiając pojemność instalacji ściekowej. Na długości 10 km odnowiono oświetlenie drogowe. W ten sposób osiągnięto cel projektu: uzyskanie krótszych czasów transgranicznych przejazdów. Udało się dzięki temu skrócić czasy przejazdów i poprawić dostępność obszaru wsparcia.

Nastąpiło długotrwałe ograniczenie emisji hałasu drogowego i zanieczyszczeń. Zwiększono wytrzymałość oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Współpraca zaangażowanych gmin została podtrzymana i wzmocniona. Dzięki tym rezultatom projektu został podniesiony odsetek transgranicznie oddziaływujących połączeń drogowych.

LINK: https://www.powiatgorzowski.pl/ewt-rozbudowa-drog-powiatowych-k6409-w-powiecie-mol-i-1405f-w-powiecie-gorzowskim/