85012699 – projekt zakończony

Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji

 

Partnerzy:
– Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. (LP)
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”

Dofinansowanie (EFRR): 175.249,18 EUR

Okres realizacji: 01.03.2017– 29.02.2020

Zaplanowane działania zostały w pełni zrealizowane, a wskaźniki osiągnięte. W trakcie 3 letniego okresu realizacji  przeprowadzono łącznie 64 warsztaty, konsultacje i narady  dla nowych partnerów, zarówno w obu biurach euroregionu, jak i w siedzibach innych organizacji na jego terenie. Wolę współpracy z partnerami zagranicznymi wyrażały nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również organizacje pozarządowe.

Szczególnie jeśli chodzi o liczbę uczestników, wydarzenia (takie jak tour partnerskie, giełdy partnerskie, lokalne spotkania doradcze itp.) cieszyły się dużym zainteresowaniem i były często odwiedzane. Na szczególną uwagę zasługują obie polsko-niemieckie giełdy partnerstw w Guben i w Kosarzynie, które zgromadziły ponad 191 uczestników i wolontariuszy z regionu. Był to również czas na indywidualne rozmowy w formie speed daiting.

Wskaźniki i rezultaty projektu, takie jak analizy partnerstw euroregionalnych i baza danych partnerów, zostały umieszczone na stronach internetowych obu partnerów i mogą być wykorzystywane przez zainteresowane instytucje na własne potrzeby. Partnerom projektu udało się również zwiększyć liczbę nowo zarejestrowanych i dalej rozwijanych partnerstw: Łącznie w ramach projektu udało się zewidencjonować 87 partnerów.

Polskie biuro Euroregionu organizowało również kampanię informacyjną na terenie wszystkich  tzw. białych plam, czyli 7 gmin z polskiej części naszego euroregionu, które nie posiadają partnera niemieckiego.

Stworzono wiele materiałów reklamowych (m.in. pendrive’y, kubki do kawy, parasole, puzzle, piórniki itd.) oraz rozdawano je na różnych imprezach, co z kolei zapewniło dobrą promocję projektu “Partner2020”.

Prace projektowe były również regularnie relacjonowane przez publikacje w prasie lokalnej (np. w Lausitzer Rundschau, Wiadomościach Gubińskich, dziennikach urzędowych wszystkich miast z niemieckiej części Euroregionu). Ponadto na Facebooku, Instagramie i stronach internetowych partnerów regularnie publikowane były wpisy  i filmy o działaniach w projekcie, które spotkały się z dużym odzewem.

Ważnym wynikiem projektu jest raport „Ewaluacja potencjałów i ograniczeń transgranicznych kooperacji“.