85012984 – projekt zakończony

Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus

 

Partnerzy:
– Miasto Zielona Góra (BW)
– Stadt / Miasto Cottbus
– Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Dofinansowanie (EFRR): 573.790,33 EUR

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.08.2020

Celem projektu było wzmocnienie i jakościowe polepszenie współpracy Miast Zielona Góra i Cottbus, ich instytucji i obywateli, poprzez rozwijanie projektów na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze-Przylepie, Zielonej Góry, Cottbus i okolic. W ramach projektu utworzono i wyposażono Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej w Zielonej Górze oraz Punkt Kontaktowy Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej w Cottbus, zatrudniając obsadzających je pracowników – po jednym w Zielonej Górze i Cottbus. Ponadto zmodernizowana zostałą infrastruktura Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie.

W czasie trwania projektu partnerzy mieli ze sobą ciągły kontakt osobisty, emailowy i telefoniczny. Dzięki tym kontaktom zrealizowano założone w projekcie działania i osiągnięto, a nawet przekroczono niektóre założone wskaźniki. Współpraca miast Zielona Góra i Cottbus dzięki realizacji projektu została zintensyfikowana, a liczba mieszkańców ZG i CB biorących udział we wspólnych działaniach i spotkaniach znacząco się zwiększyła. W CSPN, Zielonej Górze i Cottbus zorganizowano ponad 100 spotkań polsko-niemieckich, w których wzięło udział ponad 2500 uczestników z Polski (2524) i ponad 2500 uczestników z Niemiec, z blisko 70 organizacji z Zielonej Góry, Cottbus i okolic. 1709 uczestników brało udział w spotkaniach organizowanych w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.

Mimo panującej od marca 2020 r. pandemii i związanych z nią ograniczeń wskaźnik „Polscy i niemieccy uczestnicy projektów realizowanych na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich“, którego wartość docelowa wynosiła 2000, udało się osiągnąć w 88% (1759 uczestników). Pozostałe wskaźniki dotyczące uczestników i organizacji zostały znacząco przekroczone, a główny cel projektu, czyli wzmocnienie współpracy Miast Zielona Góra i Cottbus, ich instytucji i obywateli został bez wątpienia osiągnięty. Poza tym zawiązane w trakcie trwania projektu nowe partnerstwa będą procentować przy dalszej współpracy miast.