85013349

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr“

 

Partnerzy:
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”  (BW)
– Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V.

Dofinansowanie (EFRR): 9.952.162,50 EUR

Okres realizacji: 26.08.2016 – 30.11.2023

Cel:
Fundusz Małych Projektów (FMP) ma na celu zacieśnianie istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów transgranicznych, które przyczynią się do poprawy wzajemnego zrozumienia oraz stworzenia podstawy do rozwoju stabilnej współpracy. FMP finansuje przedsięwzięcia realizowane przez lokalne samorządy i organizacje pozarządowe z partnerami zza granicy. W projekcie zawarte są koszty wspierania działań związanych zarówno z realizacją małych projektów jak i zarządzaniem (wspieranie wnioskodawców od pomysłu na projekt przez złożenie wniosku, zatwierdzenie przez Euroregionalną Komisję Oceniającą po realizację, ich weryfikację i wypłatę środków).

Strony internetowe:

https://euroregion-snb.de/

http://euroregion-snb.pl/