85013448 – projekt zakończony

Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne

 

Partnerzy:
– Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (BW)
– Krankenhaus Märkisch-Oderland in Strausberg (Szpital Powiatu Marchia-Nadodrze w Strausbergu)

Dofinansowanie (EFRR): 813.267,65 EUR

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2019

Potrzeba utworzenia Polsko-Niemieckiego Forum Ginekologicznego wynikła z konieczności zapewnienia i wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowia pacjentek poruszających się w obszarze wsparcia. Wzrastająca liczba operacji w obu szpitalach świadczyła o narastających na pograniczu problemach zdrowotnych kobiet. W trosce o zdrowie pacjentów i możliwość podjęcia szybkich działań medycznych zachodziła pilna potrzeba współpracy polsko-niemieckiej zmierzająca do wdrażania nowoczesnych i skuteczniejszych metod leczenia, wymiany posiadanej wiedzy i doświadczeń, a także zdobycia nowych umiejętności.

Projekt zakładał:

  1. współpracę administracyjną w zakresie zarządzania szpitalami oraz wdrażania i ujednolicenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych,
  2. wprowadzenie najnowszych międzynarodowych standardów w zakresie diagnostyki, leczenia operacyjnego oraz opieki około- i pooperacyjnej,
  3. szkolenia i kursy w zakresie nowych metod operacji ginekologicznych, wspólne zabiegi operacyjne z wykorzystaniem systemu live stream,
  4. wyposażenie oddziałów w sprzęt multimedialny umożliwiający przekazywanie informacji drogą telekomunikacji oraz specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania operacji,
  5. wyposażenie sal w urządzenia zapewniające właściwy poziom przygotowania do operacji i leczenia pooperacyjnego,
  6. podniesienie zdrowotności kobiet na pograniczu polsko-niemieckim,
  7. niwelowanie barier administracyjno-językowych pracowników administracyjnych i medycznych szpitali.

W ramach projektu planowano  wykonać 120 zabiegów operacyjnych, a ostatecznie wzkonano ich 173. Dzięki nowemu wyposażeniu obu oddziałów szpitalnych partnerzy mogą wykonywać ginekologiczne zabiegi operacyjne oraz badania ultrasonograficzne i kolposkopowe z zastosowaniem systemu live stream pozwalającego przekazywać obrazy i dźwięk w celach konsultacyjnych i edukacyjnych. Tzm samym pacjentki mogą po obydwu stronach granicy skorzystać z usług medycznych o porównywalnych standardach. Wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania usprawni funkcjonowanie obu podmiotów medycznych.

Wymiana doświadczeń i umiejętności oraz koordynacja działań leczniczych podniosą poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Dzięki wspólnym konferencjom (4) szkoleniom i kursom (25) kadra medyczna oraz pracownicy administracyjni mogą skonfrontować wiele problemów występujących zarówno w dziedzinie ginekologii, jak i zarządzania oraz poznać nowoczesne metody operacyjne i procedury stosowane u partnera.

Projekt umożliwił nawiązanie między partnerami trwałych relacji, które zaowocują dalszą współpracą transgraniczną. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowia pacjentek znajdujących się na obszarze wsparcia nie byłyby możliwe bez partnerstwa polsko-niemieckiego. Szczególnym atutem współpracy jest wprowadzenie nowych nieinwazyjnych metod leczenia za pomocą nowoczesnego sprzętu medycznego, w którym wyposażone są oddziały ginekologiczne u partnerów.

Projekt jest bardzo istotnym krokiem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza, stanowi bazę pod obecną i przyszłą współpracę transgraniczną realizowaną z obecnym partnerem.