85015592

Słubice i Frankfurt nad Odrą – przyszłość na wspólnych fundamentach historii: Budowa Wieży Kleista z przyległą infrastrukturą oraz iluminacja Mostu Miejskiego na szlaku do Domu Bolfrasa jako oferty transgranicznego dziedzictwa kulturowego (etap II)

 

Partnerzy:
– Gmina Słubice (BW)
– Stadt / Miasto Frankfurt nad Odrą
– ARLE Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden GmbH / Życie i praca w historycznych budynkach sp. z o. o.
– Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) / Organizacja targów i imprez spółka z o. o. Frankfurtu nad Odrą

Dofinansowanie: 1.790.134,94 EUR

Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.12.2023

Cel:
Celem projektu jest zachowanie oraz uatrakcyjnienie wspólnego transgranicznego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Realizacja zaplanowanych działań w projekcie pozwoli na wsparcie trwałego regionalnego rozwoju dla dalszej integracji lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia poprzez zachowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego. Odbudowany na historycznych fundamentach Dom Bolfrasa z bogatą polsko-niemiecką ofertą przyjmowany jest z entuzjazmem zarówno przez mieszkańców, jaki i turystów Dwumiasta.

Przykłady działań w projekcie:

  • Realizacja II etapu projektu pt: „Dom Bolfrasa&Wieża Kleista” z odbudową Wieży Kleista w historycznym położeniu i nowoczesnej architekturze, otoczony parkiem natury i rozrywki, przez Gminę Słubice.
  • Miasto Frankfurt nad Odrą zrealizuje iluminację mostu. Niebiesko-zielone podświetlenie mostu przyciągnie uwagę obserwatorów na rzekę jako element łączący oba miasta.
  • ARLE GmbH będzie koordynować projekt, dni projektowe oraz część PR celem rozpowszechnienia projektu oraz stworzy całodobowo dostępny punkt informacyjny we Frankfurcie nad Odrą, w którym będzie można zasięgnąć informacji na temat dziedzictwa kulturowego. Celem przeprowadzenia dni projektowych z uczniami oraz celem koordynacji projektu, planowane jest doposażenie salki konferencyjnej w dwa stoły, 8 krzeseł oraz technikę biurową.
  • Do zadań MuV należy wdrożenie produktu turystycznego, jakim jest Wieża Kleista pod wspólną marką obu miast w transgraniczny marketing turystyczny. W tym celu będzie dalej rozwijana polsko-niemiecka sieć współpracy dla usługodawców turystycznych. Poszerzenie wiedzy nt. wspólnego dziedzictwa kulturowego wymaga aktywności informacyjnych i edukacyjnych w ramach turystyki dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń pedagogicznych dla tych grup docelowych. Szczególnie w trakcie trwania projektu widoczne będzie zwiększone zapotrzebowania na oferty turystyczne dla grup i turystów indywidualnych we Frankfurcie n. Odrą i Słubicach. Aby wspomóc ten popyt, niezbędne jest stworzenie i promowanie nowych koncepcji dla przewodników. Dzięki pedagogicznemu wsparciu muzeum, powstaną przy wykorzystaniu archiwalnych i bibliotecznych źródeł, historie nt. Ewalda Christiana i Heinricha von Kleista (Storytelling) oraz produkty tematyczne. Dzięki wsparciu zewnętrznych usługodawców przeprowadzone zostaną badania na polskim rynku celem wykrycia potencjału popytu, przygotowane zostaną oferty i przykładowe programy, przeprowadzona zostanie akwizycja telefoniczna oraz wizytacje wśród zainteresowanych wykonawców.