85015826

Geopark UNESCO Łuk Mużakowa–wspólne dziedzictwo na niemiecko-polskim pograniczu

 

Partnerzy:
– Landkreis / Powiat Spree-Neiße (BW)
– Nadleśnictwo Lipinki
– Gmina Łęknica
– Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V. / Stowarzyszenie Wspierania Geoparku Łuku Mużakowa stow. rej.
– Gemeinde / Gina Felixsee

Dofinansowanie:  1.620.935,41 Euro

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2022

Cel:

Celem projektu jest trwałe zwiększenie liczby turystów/gości odwiedzających nasz region przygraniczny. W tym celu konieczna jest poprawa infrastruktury turystycznej dla międzynarodowego ruchu turystycznego poprzez wysokiej jakości rozbudowę i modernizację. Działania towarzyszące powinny dodatkowo zwiększyć wartość przeżyć estetycznych Geoparku; zaliczyć do nich można przede wszystkim: bogatszą ofertę kształcenia ekologicznego dla gości i mieszkańców, zbudowanie wspólnej polsko – niemieckiej sieci powiązań regionalnych oraz merytoryczne i językowe rozszerzenie oferty produktów drukowanych i marketingowych. Poprzez wymienione działania projekt wspiera cel szczegółowy „Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego“.

Przykłady działań w projekcie:

 • Rozbudowa ścieżki geoturystycznej Dawna Kopalnia Babina o ok. 4-kilometrowy odcinek tworzący pętlę wraz z montażem 8 tablic informacyjnych (w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim) w Łęknicy, a także uzupełnienie luki w przebiegu tras od centrum Łęknicy do ścieżki geoturystycznej.
 • Oprócz samej rozbudowy trasy zamontowane będą wzdłuż niej elementy małej architektury (ławki, stoły, stojaki na rowery, kierunkowskazy) i tablice edukacyjne. Na wieży widokowej zamontowane będą panele fotowoltaiczne w celu ich wykorzystania do stworzenia obszaru Wi-Fi HOT SPOT oraz zamontowane zostaną dwie kamery (jedną do monitoringu obiektu, a drugą do przekazywania obrazu na żywo). Wszystkie elementy informacyjne i materiały drukowane, zgodnie z zaleceniami kontrolerów z UNESCO, będą trójjęzyczne.
 • Zwiększenie atrakcyjności tematycznych ścieżek rowerowych (ok. 100 km) wraz z ustawieniem wyposażenia miejsc odpoczynku (11 szt. ławek /siedzisk), odnowienie oznakowania (w trzech językach) – 60 szt. nowych/przerobionych tablic),
 • Zwiększenie atrakcyjności wieży widokowej nad jeziorem Felixsee, jako symbolu Geoparku (1 odnowiony punkt widokowy, 3 nowe trójjęzyczne tablice informacyjne).
 • Dla poprawy oferty turystycznej, w ramach projektu stworzona zostanie sieć niemieckich i polskich rzemieślników i producentów regionalnych produktów (pszczelarstwo, winiarstwo, kozie farmy, produkty ceramiczne, szklarskie itp.) oraz turystycznych usługodawców (hotele, restauracje itp.).
 • Dokształcanie oraz nabycie dodatkowych kwalifikacji przez przewodników Geoparku: kurs języka angielskiego oraz roczne dokształcanie z zakresu wiedzy dot. geologii, historii Geoparku będą kierowane do 20 przewodników polskich i niemieckich
 • W celu wzbogacenia oferty turystycznej zakupione zostanie 10 rowerów elektrycznych i powstanie stacja ładowania dla rowerów i samochodów elektrycznych.
 • W celu zwiększenia zainteresowania Geoparkiem i przekazywania wiedzy ekologicznej, zakupione i wyposażone zostanie mobilne laboratorium z napędem elektrycznym dla propagowania wiedzy ekologicznej i wiedzy o Geoparku w szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, grupach osób z ograniczoną mobilnością.
 • W celu zwiększenia liczby turystów przygotowana zostanie nowa, innowacyjna oferta, obejmująca działania z zakresu kultury i dziedzictwa przyrodniczego.
 • Zorganizowany będzie obóz dla młodzieży niemieckiej, polskiej oraz z innych europejskich Geoparków. W trakcie obozu warsztatowego młodzież będzie pracować z regionalnymi rzemieślnikami poznając regionalne rzemiosło i lokalne surowce stosowane przez rzemieślników.
 • Kolejnym unikatowym pomysłem jest realizacja wspólnych koncertów z udziałem polskich i niemieckich chórów młodzieżowych, w interesującej geologicznie scenerii. Dzięki temu mieszkańcy Polski i Niemiec wspólnie stworzą niezapomniane wydarzenia (2 wydarzenia, każdorazowo 1niemiecki i 1 polski chór).
 • Organizowane będą cykliczne spotkania dla młodzieży z niemieckich i polskich gimnazjów każdorazowo w innym charakterystycznym dla Geoparku miejscu. W ramach spotkań młodzież wspólnie będzie wykonywać wspólne prace, zmniejszać barierę językową oraz poznawać w terenie uwarunkowania geologiczne i historyczne na terenie Łuku Mużakowa (10 młodych osób, raz w miesiącu).

Webseite: http://www.muskauer-faltenbogen.de/

Facebook: https://www.facebook.com/Geopark-Muskauer-Faltenbogen…

PowerPoint-Präsentation: Prezentacja Interreg Gmina Łęknica

Links:

http://www.amt-doebern-land.de/seite/407529/unesco-geopark-muskauer-faltenbogen-gemeinsames-erbe-im-deutsch-polnischen-grenzraum.html