85015964 – projekt zakończony

Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze

 

Partnerzy:
– Stadtverwaltung Cottbus / Urząd Miasta Cottbus (BW)
– Miasto Zielona Góra / ZGKiM
– Zielonogórski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie (EFRR):  594.380,48 Euro

Okres realizacji: 01.07.2017-30.04.2021

Celem projektu było stworzenie i poszerzenie wspólnych, transgranicznych ofert edukacyjnych w Zoo Cottbus i w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze oraz wzmocnienie dzięki wykorzystaniu tych ofert transgranicznych kompetencji oraz możliwości ustawicznego kształcenia.

Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały z powodzeniem zrealizowane. Zaplanowane docelowe wartości wskaźników zostały osiągnięte, a po części istotnie przekroczone: m.in. potencjał obu partnerów w zakresie edukacyjnej obsługi publiczności wzrósł łącznie o 80 osób. W sumie ze wspólnych ofert edukacyjnych skorzystało 2981 osób. Odbyto 7 spotkań roboczych i konferencji, a na użytek projektu zatrudniono dwóch pedagogów.

Poszerzenie ofert edukacyjnych zostało zrealizowane przez transgraniczne grupy robocze składające się z polskich i niemieckich wychowawców, nauczycieli i pracowników Zoo i Ogrodu Botanicznego. Wspólnie i transgranicznie opracowano materiały dydaktyczne (teczki ćwiczeń) i wykonano oznakowanie, a także przeprowadzono wydarzenia i konferencje.

W fazie korzystania z ofert edukacyjnych wzmacniane były i są transgraniczne umiejętności i kompetencje uczestników poprzez wspólną naukę i pracę na zajęciach. Kolejne ważne zadanie polegało na wzmocnieniu kompetencji językowych u uczestników projektu, przede wszystkim poprzez konsekwentne używanie obu języków podczas lekcji i wymian oraz transgranicznych spotkań.

Wskutek działania siły wyższej – pandemii koronawirusa – opracowano dwujęzyczne oferty online, które miały zrekompensować niemożliwe zajęcia stacjonarne, które, jak widać po uczestnikach, zostały bardzo dobrze przyjęte. W związku z pandemią obie konferencje zostały przeprowadzone jako wideokonferencje. Materiały dydaktyczne PP3 zostały dopasowane do działań online. Materiały (5 zestawów) w formie plików pdf w dwóch wersjach językowych zostały dopasowane do filmów.

Bezpośrednią korzyścią z projektu jest ugruntowana współpraca pomiędzy Zoo i Ogrodem Botanicznym.

Linki:

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Przyrodnicza-edukacja-Naturkundliche-Bildung-Cottbus-Zielona-G%C3%B3ra-2260867720834306/

https://www.tierparkcottbus.de/de/zooschule/foerderung-zooschule.html