85016186

Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

 

Partner:
– Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
– Gmina / Gemeinde  Santok

Dofinansowanie (EFRR): 1.731.511,5 Euro

Okres realizacji: 1.08.2017 – 30.09.2020

Cel:
Celem jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gmin Rüdersdorf i Santoka wraz z jej zabytkami kulturowo-historycznymi poprzez budowę pierwszej infrastruktury turystyki wodnej w formie dwóch niewielkich marin.

Przykłady działań w projekcie:

  • Budowa małej mariny dla sportowych jednostek pływających w Rüdersdorf koło Berlina, w tym:

– Uporządkowanie terenu i szerokie prace rozbiórkowe.
– Budowa niewielkiego portu jako przystani dla łodzi.
– Urządzenie miejsca biwakowego wraz z nowo urządzonymi bądź wyremontowanymi szlakami turystycznymi (Szlak 66 Jezior o znaczeniu ponadregionalnym), terenami zielonymi oraz zabytkowymi schodami i murami w sąsiedztwie znajdującego się pod ochroną konserwatorską, historycznego budynku administracji kopalni wraz z jego ogrodem i objętym ochroną Konserwatorską Parkiem Muzealnym o znaczeniu narodowym. W dawnym budynku administracji kopalni będzie równolegle do wnioskowanych w niniejszym projekcie działań, urządzany punkt informacji turystycznej i kasy Parku Muzealnego, a także punkt gastronomiczny. Zadania te będą realizowane w ramach środków krajowych i gminnych. Ponadto w byłym budynku komina zostaną udostępnione urządzenia sanitarne. Oba działania będą się nawzajem, w sposób celowy uzupełniać.

  • Budowa małej mariny dla sportowych jednostek pływających w Santoku.

W ramach działania przewidziane jest przeprowadzenie następujących prac budowlanych:
– Budowa basenu portowego, pomostu pływającego, slipu wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń, mała architektura),
– Budowa dwóch budynków dla wędkarzy,
– Budowa budynku informacji turystycznej,
– Budowa budynku sprzętu wędkarskiego i turystycznego np. rowery oraz sprzęt pływający,
– Przebudowa budynku magazynowego na magazyn na sprzęt wodny z zapleczem socjalnym.

    • Opracowanie koncepcji promocji i materiałów promocyjnych dla obu gmin.

Links:

Ulotka

https://www.ruedersdorf.de/news/1/461009/nachrichten/zuwendungsvertrag-besiegelt-deutsch-polnisches-partnerschaftsprojekt.html