85016300

Bezgraniczny trójdźwięk-natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie

 

Partnerzy:
– Schloß / Zamek Trebnitz Z BBZ e.V. / stow. rej. (BW)
– Miasto Gorzów Wielkopolski
– Gmina Witnica

Okres realizacji: 01.06.2017- 30.06.2023

Dofinansowanie (EFRR): 2.989.479,74 Euro

Cel:
Trebnitz, Witnica i Gorzów Wielkopolski w modelowy sposób uosabiają bogactwo dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Równocześnie tamtejsze pomniki przyrody i zabytki nie znajdują się ani w należytym stanie ani nie są wystarczająco znane czy turystycznie promowane. Co więcej, często nawet sami mieszkańcy danej miejscowości niewiele wiedzą o zabytkach nieruchomych czy pomnikach przyrody objętych niniejszym wnioskiem. Dzięki rewitalizacji gorzowskiego parku, witnickiego domu kultury i przyzamkowej trebnickiej stodoły z kamienia polnego dojdzie do prawdziwego połączenia się tych trzech miejscowości leżących wzdłuż “Kolei Wschodniej” i wpisania go w ofertę kulturalną i kulturowo-turystyczną o transnarodowym charakterze. Renowacja oraz dostosowanie obu budynków i parku do współczesnych potrzeb edukacyjnych i turystycznych stanowią element konieczny do pogłębienia wzajemnych relacji transgranicznych w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz dobrze rokują w kontekście osiągnięcia celów zaplanowanych przez partnerów na najbliższe lata.

Przykłady działań w projekcie:

  • Gorzów Wielkopolski: Park Siemiradzkiego stanowi istotny element układu krajobrazowo-spacerowego, w skład którego wchodzą najważniejsze obiekty kulturalne miasta – Centrum Edukacji Artystycznej, Filharmonia oraz Amfiteatr. Park zostanie wyposażony w tablice informacyjne i drogowskazy mówiące o historii jego założenia oraz zawierające mapę z oznaczeniemnajciekawszych miejsc, obiektów i atrakcji znajdujących się w pobliżu. Na terenie parku zaplanowano lokalizację kilku miejsc (placyków) z utwardzoną nawierzchnią, w obrębie których mają zostać umieszczone rzeźby. Jako że przy Zamku Trebnitz Muzeum Gustava Seitza prezentuje kolekcję dzieł tego artysty, jako znak transnarodowego powiązania przewidywane jest umieszczenie w tym parku jednego z dzieł Seitza.
  • Witnica: Obecna bryła Miejskiego Domu Kultury zostanie w znacznym stopniu przebudowana, rozbudowana i nadbudowana. Elewacji frontowej od strony ulicy zostanie przywrócony jej pierwotny układ wystroju architektonicznego. W południowej części budynku powstanie w pełni wyposażona sala multimedialna. Od strony południowej wybudowana zostanie zadaszona scena zewnętrzna na potrzeby organizacji koncertów czy też kina letniego. Następnie powstanie także ogród. Propozycja ta skierowana jest do dzieci i młodzieży, gdzie we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym będą uprawiane dawne gatunki warzyw i owoców jak również regionalne zioła.
  • Trebnitz: W stodole z kamienia polnego w obrębie zespołu zabudowań chronionym ustawą o ochronie zabytków Zamku Trebnitz ma powstać duża wielofunkcyjna sala konferencyjna dla maks. 200 osób, która będzie udostępniana zarówno do organizowania koncertów, sympozjów i konferencji, jak również dla seminariów poświęconych sztukom plastycznym. Dach pokryty dachówką karpiówką wymaga odnowienia, mury z kamienia polnego również wymagają intensywnej renowacji.Przy budynku ma powstać ogród użytkowy nawiązujący do starych tradycji tutejszego założenia pałacowego, który będzie pielęgnowany i użytkowany przez naszą polsko-niemiecką inkluzyjną firmę uczniowską.

Linki:

https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/seelow/artikel7/dg/0/1/1706669/

http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,24544180,w-parku-siemiradzkiego-koparki-trwa-rewitalizacja-zdjecia.html?disableRedirects=true

Sanierung der Feldsteinscheune

Przed rozpoczęciem działań projektowych: