85016323

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0”

 

Partnerzy:
– QCW GmbH Eisenhüttenstadt (BW)
– Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
– Lubuski Klaster Metalowy

Dofinansowanie (EFRR): 855.885,34 EUR

Okres realizacji: 1.03.2018 r. – 30.09.2021 r.

Cel:
Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowa-dzenia modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie.

Przykłady działań w projekcie:

  • Utworzenie wspólnego modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0“ we współpracy z niemieckimi i polskimi MŚP, placówkami edukacyjnymi, klastrami metalowymi i pozostałymi instytucjami. Transgraniczny model kształcenia zawodowego „ViVA 4.0“
  • Wyjazdy studyjne, warsztaty, kursy językowe
  • Pozyskanie ekspertów w dziedzinie elektro/metal do opracowania wolnych modułów szkoleniowych oraz ekspertyz fachowych Moduły szkoleniowe
  • Tworzenie wspólnych modułów szkoleniowych składających się z części teoretycznej i praktycznej przy uwzględnieniu różnych planów nauczania i warunków ramowych po niemieckiej i polskiej stronie:

Links:

https://www.zawodowcy.gorzow.pl/article/148/VIVA%204.0

http://innovatives-brandenburg.de/de/news/grenzueberschreitendes-ausbildungsmodell-viva-40

https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/eisenhuettenstadt/artikel0/dg/0/1/1710769/