85016349 – projekt zakończony

Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza

 

Partnerzy:
– Miasto Gorzów Wlkp. (Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać – LP)
– QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH / Eisenhüttenstadt / Gospodarcze Centrum Kwalifikacyjne sp. z o. o. – Eisenhüttenstadt

Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.09.2020 

Dofinansowanie (EFRR):  599.392,66 Euro

Celem projektu było wzmocnienie transgranicznej współpracy poprzez wymianę doświadczeń środowiska gastronomicznego i spożywczego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, dopasowanej do regionalnego rynku pracy. Projekt, dzięki wspólnym spotkaniom partnerów i pracodawców z obu krajów, przyczynił się do uzupełnienia braków w wymianie doświadczeń na pograniczu, zdecydowanie wpłynął na zwiększenie zainteresowania uczniów zawodami rzemieślniczymi. Wymiernym efektem jest chociażby znaczący wzrost liczby uczniów oraz pełny nabór (2020/2021 i 2021/2022) do klas pierwszych w szkole zawodowej Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim w zawodzie cukiernik i kucharz, a także uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie (technik organizacji turystyki). Odbywające się w ramach projektu liczne warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne i kursy językowe, skierowane do uczniów, nauczycieli, pracodawców oraz przedstawicieli świata gospodarczego po obu stronach Odry, przyczyniły się do zniwelowania różnic w kształceniu zawodowym w branży gastronomicznej i spożywczej, wzmocnienia zdolności i kompetencji wykwalifikowanych pracowników, promowania wspólnego obszaru usług oraz do pokonania bariery językowej i kulturowej.

W ramach realizacji projektu Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim rozbudowane zostało o salę konferencyjną wraz z zapleczem gastronomicznym. Opracowano 3 pakiety dydaktyczne. Odbyły się 4 konferencje i panele dyskusyjne dotyczące transgranicznej kooperacji w kształceniu zawodowym, 22 wizyty studyjne, warsztaty, spotkania oraz szkolenia zawodowe oraz 11 warsztatów językowych (7 DE i 4 PL).

W sumie w potwierdzanych certyfikatami programach edukacyjnych wzięło udział 215 osób (137 kobiet, 77 mężczyzn) w tym:
120 PL (95 kobiet, 25 mężczyzn),
95 DE (43 kobiety, 52 mężczyzn).
Tym samym uzyskano wkład do wskaźnika produktu Programu znacząco większy od pierwotnie planowanego (136 osób, w tym 109 kobiet i 27 mężczyzn)

Strony internetowe:

http://gastronomik.gorzow.pl/category/interreg/

http://test.qcw.de/interreg-projekt/

Więcej zdjęć z projektu: https://myalbum.com/album/QU6FGfUfrpHU

Linki:

Radio ESKA:

http://gorzow.eska.pl/poznaj-miasto/sala-konferencyjna-powstaje-przy-gastronomiku-w-gorzowie-audio/744753

https://www.eisenhuettenstadt.de/index.php?object=tx|2852.5&ModID=255&FID=285

https://www.moz.de/landkreise/oderspree/eisenhuettenstadt/artikel0/dg/0/1/1685803/

https://www.eisenhuettenstadt.de/index.php?object=tx|2852.5&ModID=255&FID=2852.520.1