85027374

Zachować i odkrywać – różany most hrabiego Brühla

 

Partnerzy:
– Stadt / Miasto Forst (Lausitz) (BW)
– Gmina Brody

Dofinansowanie (EFRR): 1.632.972,77 EUR

Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2023

Cel:
Planowane działania przyczynią się do trwałego rozwoju infrastruktury turystycznej o charakterze transgranicznym w Brodach i Forst. Ogród Różany w Forst i Park Przypałacowy w Brodach będą przy tym oddziaływać jak filary nowego turystycznego „Mostu Różanego Brühla”. Atrakcyjność dziedzictwa kulturalnego w obu miejscach podniesiona zostanie do nowego poziomu i uruchomiony samonapędzający się proces, połączony z dużym wzrostem liczby zwiedzających z takich podgrup docelowych jak: rowerzyści, miłośnicy ogrodów, rodziny, turyści zainteresowani historią i innych grup, do których dotychczasowa oferta z Forst i Brodów do tej pory jeszcze nie dotarła. Centralna grupa docelowa to mieszkańcy regionu oraz wymienieni powyżej turyści spoza regionu. Ogólnie liczebność głównej grupy docelowej to około 1,2 miliona osób corocznie odwiedzających EZPŁ.

Do najważniejszych działań w projekcie należą:

  • Przekształcenie budynku położonego bezpośrednio przy Parku Przypałacowym w Brodach w centrum turystyczne (CKT),
  • Renowacja 3 punktów serwisowych dla gości we Wschodnioniemieckim Ogrodzie Różanym
  • Stworzenie budynku do zimowania roślin wrażliwych na mróz we Wschodnioniemieckim Ogrodzie Różanym
  • Konkurs dla uczniów polskich i niemieckich szkół na logo Mostu Hrabiego Brühla
  • Stworzenie polsko-niemieckiego przewodnika i przewodnika audio po Parku Przypałacowym w Brodach i Wschodnioniemieckim Ogrodzie Różanym oraz kalendarza imprez
  • Impreza kończąca projekt