85028106

ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim

 

Partnerzy projektu:
– Województwo Lubuskie (BW)
– Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V / Związek Turystyczny Pojezierza Odrzańsko-Szprewskiego stow. rej.
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Dofinansowanie (EFRR): 1.901.666,82 Euro

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2023

Cel:
Projekt ma na celu również stworzenie rozpoznawalnej marki turystycznej na obszarze wsparcia poprzez budowę systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim oraz wyznaczeniu sieci szlaków turystyki rowerowej, bazowanej na istniejącej infrastrukturze będącej w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo, landu), Skarbu Państwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Związku Turystycznego Pojezierza Odrzańsko-Szprewskiego z Bad Saarow.

Przykłady działań w projekcie:

  • digitalizacja danych pozyskanych do przygotowania pol-niem oferty
  • wykonanie opracowanie Master Planu przebiegu szlaków w województwie lubuskim ze ścieżkami w kierunku Niemiec z udziałem wszystkich partnerów
  • zakup urządzeń multimedialnych i ich instalacja po stronie niemieckiej i polskiej
  • wykonanie aplikacji multimedialnej w oparciu o opracowaną koncepcję przebiegu szlaków na obszarze wsparcia wraz z ofertą turystyczną,
  • znakowanie szlaków po stronie pol i niem. i montaż małej infrastruktury (śmietniki, stacje naprawcze, wg Master Planu).