85028306

Połączenie promowe Aurith – Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim

 

Partnerzy:
– Amt / Zarząd Brieskow-Finkenheerd (BW)
– Gmina Cybinka

Dofinansowanie (EFRR): 504.278,79 EUR

Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2023

Cel:
Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy partnerskimi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie turystyki poprzez uruchomienie połączenia promowego pomiędzy Uradem i Aurith, a także realizację działań towarzyszących. Jednym z celów projektu jest również uzupełnienie istniejącej na polskim brzegu Odry infrastruktury turystyki wodnej. W roku 2016 uruchomiono w Uradzie przystań pontonową, przy której cumować mogą łodzie pływające po Odrze oraz inne jednostki. Dodatkowe połączenie promowe, które połączy obie miejscowości Aurith i Urad stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury, ponieważ turyści wodni otrzymają szansę skorzystania z możliwości istniejącej po stronie niemieckiej, np. z dwóch obiektów gastronomicznych oraz atrakcji w okolicy (Nizina Ziltendorf, Kanał Fryderyka Wilhelma, miasto planowe Eisenhüttenstadt oraz Klasztor Neuzelle). Poprzez połączenie promowe Aurith – Urad spełniony zostanie warunek dla pełnego korzystania ze zrealizowanego wcześniej projektu sieciowego „Wstęga Szlauby i Doliny Odry”, który umożliwia turystom aktywne doświadczanie regionu pogranicza.

Przykłady działań:

  • Budowa przystani
  • Zakup łodzi
  • Oświetlenie
  • Montaż urządzeń i obiektów zagospodarowania terenu (miejsca odpoczynku, stojaki rowerowe itd.)
  • Budowa wieży widokowej
  • Pogłębienie toru wodnego i odmulenie basenu między ostrogami
  • Działania na rzecz promocji połączenia promowego (jako część planowanej koncepcji) oraz wydanie folderu turystycznego.