85028495

Europark – Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym

 

Partnerzy projektu:
– Miasto Zielona Góra – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (BW)
– Stadt/ Miasto Cottbus
– Miasto Gubin,
– Stadt / Miasto Guben

Dofinansowanie (EFRR): 2.086.882,97 EUR

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2023

Cel:
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i rozbudowa obiektów przyrodniczych i parkowych na terenie “Europarku”. Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności transgranicznego, wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Priorytetu inwestycyjnego 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Grupy docelowe projektu to mieszkańcy obszaru wsparcia i turyści odwiedzający rejon przygraniczny oraz opiekunowie zwierząt z obu ogrodów zoologicznych. Są to osoby szukające wypoczynku, poznający kulturę, specjaliści i mieszkańcy obszaru wsparcia.

Przykładowe działania:

  • Zielona Góra: Rozbudowa Minizoo, obejmująca budowę budynku dla dużych papug wraz z wolierą, budynku motylarni, budynku dla lemurów wraz w wybiegiem, altany promocyjno-szkoleniowej, jak również budynku toalet.
  • Cottbus: Remont wraz z termomodernizacją starego pawilonu dla drapieżników oraz dobudowanie nowego wybiegu i nowej części dla zwiedzających, która umożliwiałaby obserwację zwierząt również w środowisku wodnym.
  • Gubin: Rewitalizacja parków, skwerów i terenów zielonych obejmująca: park przy ul. Chopina (przed wojną znany, jako Spicherer Platz), Park przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego, skwery przy ulicach: Konopnickiej, Kopernika, Dąbrowskiego i Krasińskiego oraz skwer przy Bramie Ostrowskiej.
  • Guben: Rewitalizacja parku miejskiego oraz pozostałych terenów zielonych, obejmująca: Stadtpark – Park Miejski z wolierami dla ptaków, wybiegami dla małych zwierząt, domkami dla owadów, miejscami do karmienia kaczek, itp., tereny zielone na rogu ulic Karl-Marx-Strasse i Pestalozzi-Strasse.
  • Stworzenie polsko-niemieckiej aplikacji mobilnej.
  • Opracowanie i wydanie pol-niem ulotki informującej o atrakcjach regionu wraz z odniesieniem do aplikacji.
  • System kamer internetowych umożliwiający transmisję na żywo wraz z monitorami, bieżąca informacja wraz z przekazem on-line z kamer na stronach internetowych wszystkich partnerów.