85028553

Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury

 

Partnerzy: 
– Miasto Kostrzyn n. Odrą (BW)
– Verein Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V. / Stowarzyszenie Park Ochrony Przyrody Szwajcaria Marchijska st. rej.
– Gemeinde / Gmina Letschin
– Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus“
– Naturpark Märkische Schweiz / Park Ochrony Przyrody Szwajcaria Marchijska
– Park Narodowy „Ujście Warty“

Dofinansowanie (EFRR): 1.964.683,87 EUR

Okres realizacji: 02.01.2019 – 30.04.2023

Cel:
Głównym celem projektu jest połączenie, promocja i wykorzystanie wybranych miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie parków po obu stronach Odry. Założenia parkowe i obszary chronione, zmodernizowane w rozważny i ukierunkowany sposób, zostaną połączone w nowotworzoną, innowacyjną i transgraniczną ofertę turystyczną, która umożliwi bezpośredni kontakt z dziedzictwem przyrody i kultury szerokim rzeszom ludności.

Przykłady działań w projekcie:

  • Remont pomieszczenia seminaryjno-wystawowego „Alte Mühle“
  • Realizacja imprez edukacyjnych
  • Opracowanie i zaplanowanie szlaku geocachingowego
  • Przebudowa i nadanie nowej funkcji Parkowi edukacji przyrodniczej w Kostrzynie nad Odrą
  • Renowacja historycznego parku dworskiego w Wollup