85029101

Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej

 

Partnerzy:
– Gmina Dobiegniew (BW)
– Verein Fantom e.V. / Stowarzyszenie Fantom stow. rej.

Dofinansowanie:  1.232.134,62 EUR

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2023

Cel:
Celem projektu jest rozwój i rozpowszechnianie wspólnych transgranicznych ofert mających na celu poprawę marketingu potencjału regionalnego, co odbywać się będzie na bazie dziedzictwa kulturalnego Woldenberczyków (Oflag II C) i atrakcji kulturalnych zlokalizowanych po niemieckiej stronie wsparcia, w tym przede wszystkimna terenie Amt Golzow oraz Powiatu Maerkisch Oderland (MOL).

We współpracy pomiędzy Gminą Dobiegniew a Stowarzyszeniem „Fantom e.V.” powstanie transgraniczny produkt turystyczny, w oparciu o dziedzictwo Woldenberczyków oraz innych pamiątek po II WŚ, zlokalizowanych na obszarze wsparcia po obu stronach granicy, a stanowiące wspólne transgraniczne dziedzictwo kultury.

Przykłady działań w projekcie:

 • Modernizacja i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków
 • Konferencja popularno-naukowa
 • Wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej
 • Debata historyczna
 • Zjazd rodzin Woldenberskich
 • Wystawy czasowe
 • Rajd szlakiem ewakuacji obozu IIC
 • Uroczystości w Dziedzicach
 • Produkcja filmu promocyjnego
 • Materiały promocyjne
 • Aplikacja mobilne
 • Publikacje