85029139

Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021 

 

Partnerzy projektu:
– Stadt (Miasto) Cottbus (BW)
– Stadt (Miasto) Forst (Lausitz)
– Miasto Zielona Góra
– Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau” (Fundacja Park Księcia Pücklera Bad Muskau)
– Gemeinde (Gmina) Altdöbern
– Gemeinde (Gmina) Gablenz
– Gemeinde (Gmina) Neschwitz
– Gmina o statusie miejskim Żagań

Dofinansowanie (EFRR): 728.924,57 EUR

Okres realizacji: 1.06.2019 – 31.03.2023

Cel:
Głównym celem projektu jest intensyfikacja i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami i administracjami parków w poszerzonym EZPŁ, trwałe rozpropagowanie działań konserwatorskich wśród mieszkańców obszaru wsparcia, zintensyfikowanie współpracy sieciowej administracji parków, aktywna partycypacja grup i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego mieszkańców w zachowaniu, konserwacji i zgodnym z wymogami konserwatorskimi wykorzystaniu obiektów parkowych.
Ważnymi wynikami projektu będą wymiana i partnerstwa wolontariuszy, m.in. dzięki pol.-niem. seminariom parkowym, Szkole Letniej dla młodych specjalistów, warsztatów z udziałem zawodowych i społecznych konserwatorów zabytków, transgraniczne powiązania ze składnikami dziedzictwa kult., wspólne lata tematyczne dla różnych grup społeczeństwa na obszarze wsparcia. Dyskusje poprzedzające poszerzenie Związku wykazały potencjał różnorodnych tematów w kontekście wspólnej historii kult. miast i gmin oraz parków, znaczących postaci i wydarzeń hist. Wykorzystanie nowych mediów, pol.-niem. wolontariatu, wymiany specjalistów i doświadczeń oraz instytucjonalna stabilizacja dzięki koordynacji działań specjalistycznych będą centralnymi tematami podczas realizacji projektu.

Przykładowe działania w projekcie:

  • Opracowanie koncepcji wolontariatu (opinia prawna).
  • Realizacja wspólnej strategii komunikacji (komunikaty prasowe, redakcja strony intern., media społecznościowe, biuletyny, ulotki, publikacje, kalendarz wydarzeń, płyta CD z muzyką).
  • Modelowe opracowanie nowych terenowych gier parkowych.
  • Konferencja popularno-naukowa nt. „Krajobraz kulturowy i jego ochrona”.
  • Szkoła letnia we współpracy z uczelniami w Dreźnie i Wrocławiu.
  • Sympozja: ochrona i wspieranie dziedzictwa kulturowego.
  • Seminaria: pielęgnacja parków, wymiana personelu.
  • Warsztaty: koncepcja i modelowa realizacja szlaku tematycznego.