85029503

Wspólny polsko – niemiecki zespół policyjny w Guben/Gubinie

 

Partnerzy:
– Polizeidirektion Süd (Dyrekcja Policji Południe) (BW)
– Komenda Wojewódzka Policji Gorzów Wlkp.

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 252.367,38 EUR

Okres realizacji01.04.2019 – 31.10.2022

Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie współpracy instytucjonalnej policji niemieckiej i polskiej w obszarze przygranicznym, a w szczególności w Guben i Gubinie, na nowy poziom. W tym celu tworzony jest wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny, w którym wszyscy zaangażowani policjanci będą pełnić służbę w dwu językach, posiadając wszechstronną wiedzę zarówno o sytuacji prawnej, jak i ustawowej obu krajów oraz wiedzę o różnicach w kulturze niemieckiej i polskiej.

Przykłady działań w projekcie:

Oprócz  działalności patrolowej funkcjonariusze policji mają podczas projektu

  • na intensywnych kursach nauczyć się języka kraju sąsiada,
  •  na kursach międzykulturowych poznać partnera patrolowego, ludność sąsiedniego kraju i policję, oraz
  •  w ramach kursów prawniczych uzyskać wgląd w sytuację prawną obu krajów i znajomość wspólnego działania, zwłaszcza na podstawie polsko-niemieckiej umowy o współpracy policji.