85029922

Język sąsiada w Dwumieście

 

Partnerzy projektu:
– Gmina Słubice
– Stadt / Miasto Frankfurt (Oder)
– Demokratie und Integration Brandenburg e.V. / Demokracja i Integracja Brandenburgia stow. rej.

Dofinansowanie (EFRR): 698.143,59 EUR

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.03.2023

Cel:
Celem głównym projektu jest nauka języka sąsiada oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty kształcenia w tym zakresie. Projekt zakłada 2letni proces nauki języka sąsiada w wymiarze 2 godzin w tygodniu w szkołach podstawowych w gminie Słubice (400 uczniów) i w formie popołudniowych kółek zainteresowań w postaci grup roboczych we Frankfurcie nad Odrą (270 uczniów). Nowo powstałe w ramach projektu, jak i już istniejące oferty nauki języka będą  uzupełnione poprzez wprowadzenie systemu E-Learning, organizację spotkań dla uczniów, realizację wspólnych projektów pomiędzy szkołami partnerskimi, jak również ofertami dokształcania dla nauczycieli. Dzięki temu powinna zostać zwiększona atrakcyjność, motywacja uczących się i kształcenie w zakresie praktycznych umiejętności językowych.