85030030

Budujemy bez granic

 

Partnerzy:
– Miasto Gorzów Wlkp.
– Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. / Zakład Doskonalenia Zawodowego stow. rej. Zrzeszenia Przemysłu Budowalanego w Berlinie-Brandenburgii stow. rej.

Dofinansowanie (EFRR): 781.893,61 Euro

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.08.2022

Cel:
Główny cel projektu: rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zadodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie. Cel główny projektu wpisuje się wprost w Oś Priorytetową III (CT 10) „Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji”.

Przykłady działań w projekcie:

  • Konferencje otwierające i zamykające projekt skutkujące wydaniem dwujęzycznego folderu ze wspólną ofertą edukacyjną
  • Spotkania ekspertów i stworzenie modułów kształcenia umiejętności zawodowych branży budowlanej (brukarz, specjalista instalacji podziemnych i kanałów)
  • Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia – warsztaty zawodowe (praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów i problemów, umiejętność uczenia się i motywacja do rozwoju)
  • Kursy językowe (niemiecki dla średniozaawansowanych, angielski dla zaawansowanych)
  • Pokazy umiejętności zawodowych w w.w. modułach (Gorzów Wlkp.)
  • Zaprojektowanie i stworzenie dydaktycznej symulacji robót instalacyjnych z instruktarzem w obu językach
  • Wyposażenie pracowni zawodowej Centrum edukacji zawodowej i biznesu