85038369

Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel – współpraca transgraniczna pomiędzy polskimi studentami i niemieckimi uczniami zawodu w dziedzinie ratownictwa

 

Partnerzy projektu:
– Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH / Służba Ratownicza Pożytku Publicznego Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego sp. z o. o. (BW)
– Uniwersytet Zielonogórski
– Lubuski Urząd Wojewódzki

Dofinansowanie (EFRR): 480.759,58 EUR

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.03.2023

Cel:
Projekt ma na celu wprowadzenie znajomości języka, jako stałego elementu wykształcenia niemieckich i polskich służb ratowniczych. Poprzez ukierunkowanie kształcenia polskich studentów i niemieckich uczniów zawodu nie tylko na przyswojenie wiedzy medycznej, ale również, uwzględniając potrzebę wynikającą z położenia w obszarze przygranicznym, na naukę języka niemieckiego lub polskiego, możliwa będzie transgraniczna pomoc w nagłych wypadkach. Umiejętności językowe są absolutnie niezbędne dla przeprowadzenia wywiadu z pacjentem. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że przekazanie wiedzy językowej ratownikom wykonujących zawód jest bardzo trudne, często niemożliwe. Celem projektu jest przekazanie niemieckim uczniom zawodu ratownika medycznego, kształconym w Gemeinnützige Rettungsdienst MOL GmbH (GRMOG) oraz polskim studentom Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego umiejętności językowych do poziomu A2 lub B2. Projekt służyć będzie wypracowaniu odpowiedniej metody dydaktycznej w celu optymalizacji szkolenia językowego. Ze względu na specyfikę kształcenia służb ratowniczych, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, mającej miejsce w szpitalach i karetkach pogotowia ratunkowego, dodatkowe wprowadzenie nauki języka wymaga odpowiedniego dostosowana do harmonogramu zajęć.
Ponadto współpraca międzykulturowa będzie wspierana poprzez uczestnictwo we wspólnych letnich i zimowych obozach treningowych. Obozy te należą do obowiązkowych zajęć polskich studentów. Ich organizacja i przeprowadzenie będzie zadaniem Uniwersytetu w Zielonej Górze.  Współudział w nich niemieckich uczniów zawodu stwarza doskonałą okazję do praktycznego wykorzystania nauczonego języka. Dodatkowo zorganizowana zostanie wizyta studyjna uczestników projektu w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem Dyspozytorni Medycznej w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz zaprezentowany zostanie ambulans wykorzystywany w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa lubuskiego oraz jego wyposażenie.

Przykładowe działania w projekcie:

  • Wspólne kształcenie w ratownictwie medycznym, letnie i zimowe obozy dla studentów z Polski i uczniów zawodu z Niemiec.
  • Kursy językowe.