85038641

#Partner2022 – Rozbudowa transgranicznych partnerstw w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr

 

Partnerzy projektu:
– Euroregion “Spree-Neiße-Bober” e.V. (stow. rej.) (BW)
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”

Dofinansowanie (EFRR): 227.478,01 EUR 

Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2023

Cel:
Głównym celem projektu jest zapewnienie dobrych, odpowiednich dla specyficznej grupy względnie zorientowanych podmiotowo warunków ramowych dla wzrostu jakościowego i ilościowego PL-DE partnerstw w ER, którym towarzyszą możliwie pokrywające się obszarowo oferty doradztwa, a także dopasowana do tego promocja.
Grupą docelową projektu są Instytucje ER ( ok. 3.500 w sumie, z tego 2.500 po polskiej i 1.000 po niemieckiej stronie). W ramach tej grupy można wyróżnić 4 podgrupy:
– Jednostki samorządu, w tym ich związki oraz przyporządkowane im instytucje;
– Stowarzyszenia, fundacje i org. pozarządowe;
– Podmioty związane z kształceniem (szkoły, szkoły wyższe, przedszkola, jednostki kształcenia zawodowego i dokształcania);
– Placówki kulturalne i sportowe
do których należy jednak zwrócić się w pewien szczególny sposób.
Dodatkowy wzrost liczby partnerstw da się m.in. zmierzyć za pomocą stopnia połączeń (osieciowania) na obszarze wsparcia, ponieważ powstaje coraz więcej transgranicznych partnerstw. W związku z tym można zbudować jeszcze lepszą bazę zaufania, która poprzez bogatą w treść wymianę PL-DE, może dalej likwidować istniejące stereotypy.
Ponadto zwrócenie się do specyficznej grupy sprawia, że pojedyncze org. ( np. podmioty związane z kształceniem) zostaną poinformowane o aktualnych zmianach/reformach itp., które nastąpiły w kraju sąsiada i mają często wpływ na konkretny wybór partnera, lecz nie są zbytnio interesujące dla przed-stawicieli z innych wymienionych grup. Ta sama zasada ma zastosowanie w wypadku przedstawienia obecnie najważniejszych, obowiązujących w PL i DE, przepisów prawnych dla pojedynczych instytucji (jak np. stowarzyszenia).
Tak samo ważnym jest, aby zwrócić się w odpowiedni sposób w stronę obszarów, na których nie ist-nieje kooperacja (tzw. „białe plamy”), które wykazała analiza do obecnego projektu.

Przykładowe działania w projekcie:

  • Co najmniej 20 publikacji w mediach regionalnych, w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PP.
  • Opracowanie podręcznika po pracy nad partnerstwami dla wszystkich pracujących w projektach.
  • Analiza dodatkowych możliwości współpracy transgranicznej.
  • Zaprojektowanie i wdrożenie gry „Flirt” jako “lodołamacza” na imprezach, aby ułatwić kontakt i zapewnić ciekawe podejście do aspektów międzykulturowych.
  • Rozbudowa banku danych partnerów (Rozszerzenie funkcji wyszukiwania według dodatkowych pól tematycznych, dodanie mapy euroregionalnej, np. w celu pokazania odległości między potencjalnymi partnerami), opracowanie aplikacji internetowej, która działa również niezależnie od systemów iOS i Android).
  • Cztery tematyczne, zorientowane na specyficzne grupy warsztaty.
  • Łącznie 48 spotkań (w tym cztery stoiska informacyjne na regionalnych uroczystościach, 44 konsultacje w biurach lub na miejscu).