85038889

Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu

 

Projektpartner / Partnerzy projektu:
– Gmina o statusie miejskim Żary (BW)
– Gmina Brody
– Gmina Łęknica
– Gmina Przewóz
– Gmina Trzebiel
– Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e. V. (Stowarzyszenie Wsparcia Geoparku Łuk Mużakowa stow. rej.)
– Ziegeleibahnverein Klein Kölzig e. V (Stowarzyszenie Kolejki Cegielnianej Klein Kölzig stow. rej.)

Dofinansowanie (EFRR): 324.276,73 EUR

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.03.2023

Cel:
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy wszystkich samorządów oraz instytucji leżących na obszarze Łuku Mużakowa oraz opodal na dalszej części tej samej moreny polodowcowej dla lepszej, szeroko zakrojonej promocji  i przyciągnięcia do regionu większej liczby turystów. Mimo upływu kilku lat od daty otrzymania przez GEOPARK Łuk Mużakowa praw Światowego Geoparku UNESCO Wciąż odwiedza go stosunkowo niewielu turystów – szczególnie po stronie polskiej. Dlatego też największe środki na promocję zewnętrzną kierowane będą na promocję w dużych miastach polskich najbliżej położonych tj. Poznaniu i Wrocławiu oraz na Śląsku. Planowana kampania poprzedzona będzie przygotowaniem przez poszczególnych partnerów imprez, atrakcji dla odwiedzających. Całość atrakcji, terminy i opis imprez mają być dostępne w dwóch językach na stronie www  Geoparku.
Partnerzy projektu chcą skoordynować działania, wzajemnie się informując i tworzyć większą ofertę skierowaną do turystów i mieszkańców pogranicza. Wzajemnemu informowaniu o wszystkich atrakcjach służyć ma także aplikacja na telefon. Integracji uczestników projektu i innzch osób posłużą nowe zaplanowane imprezy jak np. bieg sztafetowy „Od Wieży do Wieży”  czy tez Cross rowerowy. W atrakcjach tych będą mogli wziąć udział także turyści z poza obszaru moreny.
Projekt przewiduje również współpracę naukową: w jego ramach opracowana zostanie analiza potencjału obszaru Geoparku i Zielonego Lasu, która wykaże nowe możliwości rozwoju w zakresie przyszłego poszerzenia Geoparku i otrzymania przez niego statusu UNESCO Global Geopark.

Przykłady działań w projekcie:

  • Założenie nowej trójjęzycznej strony internetowej Geoparku.
  • Opracowanie mobilnej aplikacji dla gości.
  • Reklama  na autobusach i tramwajach we Wrocławiu i Poznaniu.
  • Filmik promocyjny w TVP3.
  • Wydanie mapy geologiczno–turystycznej, przewodnika, folderów, albumów i ulotek.
  • Zorganizowanie Międzynarodowego Obozu w Światowym Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa – tygodniowej  imprezy dla młodzieży z różnych Światowych Geoparków UNESCO.
  • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów poświęconych nauce pielęgnacji roślinności.
  • Przeprowadzenie szkoleń na temat roli samorządów terytorialnych, stowarzyszeń i innych podmiotów w przyszłym Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej (EUWT) oraz Światowym Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.
  • Zorganizowanie konferencji na temat górnictwa i kolei polowej na Łuku Mużakowa.
  • Liczne imprezy i eventy na wolnym powietrzu.