Pakiet aplikacyjny

PAKIET APLIKACYJNY

Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de

(Zmienianie ustawień językowych programu Internet Explorer)

Podręcznik beneficjenta

Potwierdzenie do wniosku

Koncepcja projektu

Dokument dodatkowy Informacje o przedsiębiorstwie

Dokument dodatkowy Oświadczenie de-minimis

Dokument dodatkowy Pełnomocnictwo

Dokument dodatkowy do załącznika Partner projektu: Kalkulacja dochodu

Kalkulacja kosztów

Udokumentowanie zabezpieczenia wkładu własnego

Porozumienie partnerskie 

 

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania

Instrukcja do wypełniania wniosku

Instrukcja do kalkulacji kosztów

 

“Informacje”:

Informacja INTERREG: Zasada „de minimis“

Informacja INTERREG dla polskich partnerów projektów: Postanowienia w zakresie zamówień 

Informacja INTERREG dla niemieckich partnerów projektów: Zasady udzielania zamówień

Informacja INTERREG: Promowanie równego statusu mężczyzn i kobiet i niedyskryminacja

Informacja INTERREG: Identyfikacja w myśl postanowień dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Informacja INTERREG: Postanowienia w zakresie informacji i promocji

Informacja INTERREG: Definicja MŚP Unii Europejskiej

Informacja INTERREG: Zrównoważony rozwój

Informacja INTERREG: Oświadczenia w sprawie informacji o istotnym znaczeniu dla prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania

Informacja INTERREG: Działalność gospodarcza i pozagospodarcza

Informacja INTERREG w sprawie operacji generujących dochód

Informacja INTERREG Dostawy i usługi przy powiązaniach