Aktualnosci_Archiwum

2018


25.05.2018

Informacja ochrona danych

Opublikowany został nowy dokument (Ochrona danych ILB)


23.05.2018

Save the Date: Wydarzenie roczne 2018 w ramach Programu Współpracy Interreg VA BB-PL

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nadchodzące wydarzenie roczne 2018 w ramach programu Interreg VA BB-PL oraz zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu:

Data:4.10.2018, godz. 10.30-16.00
Miejsce wydarzenia:Zielona Góra (miejsce zostanie wkrótce podane do wiadomości)
Format wydarzenia:Konferencja, warsztaty, wystawa, wycieczki

Prosimy o zanotowanie tego terminu. Szczegółowy program wydarzenia zostanie wkrótce opublikowany

na stronie internetowej programu https://interregva-bb-pl.eu/.


23.05.2018

Newsletter Interreg VA BB-PL/Maj 2018

Newsletter PW Interreg VA BB-PL/Maj 2018 został opublikowany tutaj.

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera w celu otrzymywania  wiadomości o postępach w realizacji naszego programu pocztą elektroniczną!


17.05.2018

UWAGA!!!

Informujemy, iż w dniu 10.05.2018 ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy Wspólny Sekretariat będzie nieczynny. Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.


15.05.2018

Opublikowano nowy dokument!!!

Informacja INTERREG: Dostawy i usługi przy powiązaniach.


09.05.2018

UWAGA!!!

Informujemy, iż w dniu 10.05.2018 ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy Wspólny Sekretariat będzie nieczynny. Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.


03.05.2018

VI nabór otwarty!!!

VI nabór wniosków o dofinansowanie w Osiach Priorytetowych III i IV jest otwarty od dziś (03.05.2018 r.) do 15.07.2018 r. Tekst naboru znajduje się tutaj, a pakiet aplikacyjny znajdą Państwo tutaj. W związku z otwartym naborem Wspólny Sekretariat oferuje doradztwa dla wnioskodawców.


02.05.2018

Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.

 

W dniach 01.02 – 30.04.2018 r. trwał nabór projektów w ramach I Osi Priorytetowej „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego” (priorytet inwestycyjny 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” i 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę”) Programu Współpracy.

Całkowita wartość naboru wynosiła 10.504.753,14 Euro EFRR.

W ramach naboru wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę EFRR 21.765.762,27 Euro.

Obecnie w ramach Programu nie są planowane kolejne nabory na OP I.


25.04.2018

WSKAŹNIKI

Dokument z definicją wskaźników został opublikowany.


23.04.2018

Wzór umowy o dofinansowanie znajda Państwo tutaj.


19.04.2018

Zmiany w projektach . Dokument po X posiedzeniu KM został opublikowany tutaj.


18.04.2018

Aktualna, zmieniona zgodnie z protokołem X. posiedzenia Komitetu Monitorującego wersja Podręcznika beneficjenta (stan kwiecień 2018) znajduje się tutaj.


12.04.2018

Nowy harmonogram naborów opublikowany!

Nowy harmonogram naborów znajdą Panstwo tutaj.


11.04.2018

Przedłużenie terminu zgłaszania się na warsztaty!

Na warsztaty we Frankfurcie nad Odrą (18.04.18) i Gubinie (20.04.18) można się zglaszać do 13.04.18. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.


11.04.2018

Uchwały X Komitetu Monitorującego 

Uchwały dotyczące zatwierdzonych przez 10. Komitet Monitorujący projektów znajdą Państwo tutaj.


06.04.2018

6 projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący!

W dniach 4-5 kwietnia w Cottus odbyło się posiedzenie 10. Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG BB – PL 2014-2020. Tutaj znajdą Państwo listę projektów wybranych do dofinansowania.


06.04.2018


Uwaga! Warsztat w dniu 11.04.2018 w Gorzowie Wlk. / Zmiana adresu warsztatu

Nowy adres wydarzenia:

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Józefa Pankiewicza 5-7

Sala 100 – I piętro

66-400 Gorzów Wielkopolski


21.03.2018

Konkursu RegioStars Awards!!! trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu RegioStars Awards.

RegioStars Award jest corocznym konkursem organizowanym przez Generalną Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, którego celem jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego oraz podkreślanie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów oraz kierowników projektów.

W tej edycji zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.

Tegoroczne kategorie konkursowe to:

 1. Supporting smart industrial transition (Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej)
 2. Achieving sustainability through low carbon emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla)
 3. Creating better access to public services (Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych)
 4. Tackling migration challenges (Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją)
 5. Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe)

Rejestracja: https://www.regiostarsawards.eu/login.php

Termin nadsyłania aplikacji upływa 15 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat Regiostars Awards 2018 znajdą Państwo również na stronie KE: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards.


19.03.2018

Materiały ze szkoleń!!!Wspólny Sekretariat Programu Współpracy przeprowadził szkolenia dla wnioskodawców, którzy planują złożenie wniosków w ramach V i VI naboru. Materiały ze szkolenia znajdą Państwo tutaj.


19.03.2018

Warsztaty ze składania wniosków!!! Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska VA 2014 – 2020, przy współpracy z Euroregianami Pro Europa Viadrina i Szprewa – Nysa – Bóbr zaprasza na cykl warsztatów. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


12.03.2018

Prace konserwacyjne ILB Kundenportal!!!

Wspólny Sekretariat informuje, iż Portal ILB nie będzie dostępny w dniu 12.03.18 od godz. 13.00 (ok 2 h).


01.03.2017

 Aktualizacja dokumentów dla polskich partnerów!

Informacja INTERREG dla polskich partnerów projektów: Postanowienia w zakresie zamówień została zaktualizowana.

Nową wersje dokumentów znajdą Państwo tutaj.


27.02.2018Uwaga: Zmiany w terminach szkoleń!!!
Szkolenie w języku niemieckim tylko we Frankfurcie nad Odrą!
Szkolenie w języku polskim tylko w Zielonej Górze!

Ze względów organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni, zmienić terminy dwóch szkoleń. Szkolenie w języku niemieckim odbędzie się tylko we Frankfurcie nad Odrą  w dniu 14.03.2018 r., natomiast szkolenie w języku polskim tylko w Zielonej Górze, w dniu 15.03.2018 r.

Osoby, które zgłosiły się na szkolenie w Gorzowie Wielkopolskim, prosimy o wzięcie udziału w szkoleniu w Zielonej Górze w dniu 15.03.2018, a osoby zgłoszone na szkolenie w Guben prosimy o udział w spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą w dniu 14.03.2018. Osoby, które zgłosiły się na szkolenia do Gorzowa i do Guben zostaną automatycznie przeniesione na listy uczestników odpowiednio do Frankfurtu n. Odrą i Zielonej Góry i nie muszą się ponownie rejestrować.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mając jednocześnie nadzieję na powitanie Państwa na szkoleniu w Zielonej Górze w dniu 15.03.2018 lub we Frankfurcie w dniu 14.03.2018.

Nowe zgłoszenia na oba szkolenia można składać do dn. 02.03.2018 tutaj. 


12.02.2018


Szkolenia dla wnioskodawców w ramach V i VI naboru!!!

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska VA 2014 – 2020, przy współpracy z Euroregianemi Pro Europa Viadrina i Szprewa – Nysa –Bóbr, Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym, zaprasza na cykl szkoleń. Podczas szkoleń otrzymają Państwo najważniejsze informacje na temat przygotowania i złożenia wniosku projektowego w ramach V i VI naboru. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Termin zgłoszeń: 26.02.2018


12.02.2018


“Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji. Dokument “Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji został zaktualizowany. Aktualną wersję (stan: luty 2018) znajdą Państwo tutaj.


Konkurs Komisji Europejskiej

Zachęcamy do zainteresowania się konkursem otwartym przez Komisję Europejską. Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną w komunikacie z 20.09.2017 r. pt. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, Komisja ogłosiła 1 lutego nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych. Więcej informacji pod linkiem
https://www.b-solutionsproject.com/


Prace konserwacyjne ILB Kundenportal!!!

Wspólny Sekretariat informuje, iż Portal ILB nie będzie dostępny w dniu 12.02.18 od godz. 13.00 (ok 2 h).


V nabór otwarty!!!

V nabór wniosków o dofinansowanie w Osi Priorytetowej I jest otwarty od dziś (01.02.2018 r.) do 30.04.2018 r. Tekst naboru znajduje się tutaj, a pakiet aplikacyjny znajdą Państwo tutaj. W związku z otwartym naborem Wspólny Sekretariat będzie oferował cykl szkoleń na temat specyficznych wymogów dotyczących OP I, OP III i OP IV, jak i kwalifikowalności oraz warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i zgłoszeń zostaną niedługo opublikowane na naszej stronie internetowej.


Dnia 24.01.2018 r. w związku z wewnętrznym szkoleniem Wspólny Sekretariat pozostanie zamknięty.  


Wspólny Sekretariat informuje, iż pakiet formularzy raportu został zaktualizowany (stan z dn. 08.01.18).

 

2017


Aktualna, zmieniona zgodnie z protokołem IX. posiedzenia Komitetu Monitorującego wersja Podręcznika beneficjenta (stan grudzień 2017) znajduje się tutaj.


UWAGA! Informujemy, iż portal ILB (Kundenportal) jest znowu dostępny!


Aktualna zmieniona wersja Podręcznika beneficjenta znajduje się tutaj.


UWAGA! Tutaj opublikowaliśmy nowy formularz raportu (stan z dn. 13.11.2017).


Wykaz operacji –

Opublikowaliśmy listę projektów dofinansowanych z naszego Programu (stan z dn. 09.11.17). Lista znajduje się tutaj.


Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”

W dniach 31.08 – 31.10.2017 r. trwał nabór projektów w ramach IV Osi Priorytetowej „Integracja mieszkańców i współpraca administracji” Programu Współpracy. Całkowita wartość naboru wynosiła 3.410.070,20 Euro EFRR.

W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę EFRR 1.570.632.97 Euro.

Kolejne nabory w ramach IV Osi Priorytetowej planowane są na maj – lipiec 2018 oraz luty – kwiecień 2019.

Indykatywny harmonogram naborów znajdą Państwo tutaj.


UWAGA!

Informujemy, iż w dniu 31.10.2017 ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy Wspólny Sekretariat będzie nieczynny.
Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia / Polska 2014/2020.


II nabór – oś priorytetowa III

W dniach 24.10.-25.10.2017 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego. Komitet zajmował się m.in. rozpatrzeniem i wyborem wniosków projektowych osi priorytetowej III, które zostały złożone w ramach drugiego naboru. Lista wybranych projektów osi priorytetowej III znajduje się tutaj.


Informacja nt. konsultacji dotyczących raportowania

W związku z podpisaniem pierwszych umów o dofinansowanie w ramach Programu oraz zbliżającym się pierwszym okresem raportowania informujemy, że Kontroler Krajowy po stronie polskiej prowadzi indywidualne konsultacje dla Beneficjentów Programu. Spotkania prowadzone są w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i mają na celu przybliżenie procesu i zasad rozliczania projektów.
Deklaracje wzięcia udziału w konsultacjach należy składać pod adres e-mail: fundusze@lubuskie.uw.gov.pl . W treści zgłoszenia należy podać tytuł projektu i numer umowy o dofinansowanie, nazwę instytucji oraz liczbę osób, które deklarują chęć wzięcia udziału w konsultacjach. Ewentualne pytania proszę kierować pod numerem telefonu +48 95 7115 393.

Dla niemieckich partnerów projektów konsultacje prowadzi ILB. Terminy kosnultacji można ustalać pod nr +49 331 660-1268 i +49 331 660-1541 lub na adres e-mail interreg@ilb.de.


Ważna informacja dla beneficjentów: formularze raportu są dostępne tutaj.

Opublikowaliśmy także nową informację INTERREG:

Informacja INTERREG Dostawy i usługi przy powiązaniach


Czwarty nabór otwarty!!!

Czwarty nabór na wnioski w Osi Priorytetowej IV jest otwarty od dziś do 31.10.2017 r.

Tekst naboru znajduje się tutaj. Pakiet aplikacyjny znajduje się tutaj.

W związku z otwartym naborem w OP IV Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego, jak i kwalifikowalności oraz specyficznych wymogów dotyczących OP IV. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.


W dniu 22.08.2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła Roczne sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 

INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50, ust. 9 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) znajduje się tutaj 


Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” znajduje się tutaj


W dniach 11.07.-12.07.2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego. Komitet zajmował się m.in. rozpatrzeniem i wyborem wniosków projektowych osi priorytetowej I, które zostały złożone w ramach drugiego naboru. Lista wybranych projektów osi priorytetowej I znajduje się tutaj.


UWAGA! PRACE TECHNICZNE NAD PORTALEM ILB będą wykonywane w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Tym samym kolejny termin wypada na 10 lipca 2017. Portal nie będzie dostępny od godz. 14.00 do ok. godz. 16.00.


Ruszył 3 nabór wniosków! Informujemy, że w zakładce OGŁOSZENIE O NABORZE zostało opublikowane ogłoszenie o 3 naborze wniosków na projekty regularne. Ogłoszenie dotyczy II osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie. Pakiet aplikacyjny jest dotępny tutaj.


 • Zaktualizowany Harmonogram naborów znajdą Państwo tutaj.
 • Informacje o zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący projektach złożonych w ramach pierwszego naboru znajdą Państwo tutaj.

 1. Podręcznik beneficjenta INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 znajdą Państwo tutaj.

 2. Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 3. W Plikach do pobrania dostępne jest logo Programu w różnych formatach.
 4. Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych                                                                Aktualizacja z dnia 02.08.2016 r.! Uzupełnienie dot. ww. nowelizacji
 5. Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje dot. przygotowania projektu. Terminy spotkań mogą Państwo ustalić mailowo lub telefonicznie.

2016


 • W dniu 20.10.2016 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego w Frankfurcie nad Odrą. Zatwierdzone zostały zmiany w Podręczniku Beneficjenta, m.in. uproszczenie w procedurze składania wniosków o dofinansowanie (rezygnacja z formy papierowej), zatwierdzono projekty parasolowe Euroregionu Pro Europa Viadrina i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz przyjęto plan ewaluacji.Przyjęte przez Komitet uproszczenia będą obowiązywać już od II naboru. II nabór zostanie otwarty w dniu 27 października 2016 r. dla priorytetów: I (Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego) i III (Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji).Dalsze informacje/aktualizacje dot. II naboru będą publikowane na naszej stronie internetowej – tak więc warto zaglądać tu co jakiś czas.
 • Szkolenia i działania doradcze (Październik 2016 – Styczeń 2017)
 • V posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 odbędzie się w dniach 07.-08.12.2016 r.Komitet Monitorujący zajmie się m.in. podejmowaniem uchwał i wyborem projektów złożonych do dofinansowania w ramach 1. naboru w OP II oraz OP IV.
 • Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowych I i III (2. nabór). Liczba uczestników jednego warsztatu jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji.
 • Wniosek – strona merytoryczna (cz. 1)
 • Wniosek – strona merytoryczna (cz. 2)
 • Ogłoszenie o drugim naborze znajdą Państwo tutaj.
 • UWAGA!!!
  Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ przez portal internetowy ILB (ILB Kundenportal) bez podpisów do dn. 13.01.2017 r. JEDYNYM DOKUMENTEM, który ma być złożony w formie papierowej i podpisanym przez beneficjenta wiodącego jest „Potwierdzenie do wniosku”. Ten dokument musi wpłynąć do WS w ciągu 3 dni po zamknięciu naboru. Dokumentacja techniczna, która ze względu na objętość nie może zostać załadowana w systemie, może zostać złożona w formie papierowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta, rozdz. V.2. oraz w ogłoszeniu o naborze (punkt VII).
 • UWAGA!!! JUTRO KOŃCZY SIĘ DRUGI NABÓR!!! WSZYSTKIE DOKUMENTY WNIOSKU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE W PORTALU ILB DO 13.01.17 DO GODZ. 23:59! DOKUMENT “POTWIERDZENIE DO WNIOSKU” MUSI ZOSTAĆ PODPISANY I ZŁOŻONY W FORMIE PAPIEROWEJ WE WSPÓLNYM SEKRETARIACIE DO 18.01.17.
 • Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowej II (3. nabór). Warsztaty odędą się 29.06.17 (w jęz.niem.) i 05.07. (w jęz. pol.) od godz. 9.00 w Domu Bolfrasa, Bischofstr. 1a, Frankfurt (Oder). Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji.
 • Informacje o drugim naborze znajdą Państwo tutaj.
 • Podręcznik beneficjenta (wersja 10/2016)

Czwarty nabór jest otwarty!!! Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj.


Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”

Do dnia 31.07.2017 r. do Wspólnego Sekretariatu wpłynęło łącznie osiem wniosków, w tym siedem w ramach priorytetu inwestycyjnego 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“ oraz jeden w ramach priorytetu inwestycyjnego 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“.

Wnioskowana kwota ogółem w ramach naboru to 22.729.285,16 EUR (kwota EFRR: 18.234.665,90 EUR).

W ramach priorytetu inwestycyjnego 7 b złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę EFRR w wysokości 17.690.665,90 EUR (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru w tym priorytecie inwestycyjnym wynosi 5.716.361 EUR środków EFRR)

W ramach priorytetu inwestycyjnego 7 c złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę EFRR  w wysokości 544.000,00 EUR (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru w tym priorytecie inwestycyjnym wynosi 2.000.000 EUR środków EFRR).


Trzeci nabór

Oś Priorytetowa II
„Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”

 

 • Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“

oraz

 • Priorytet inwestycyjny 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

 

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.