Powitanie

Proces integracji europejskiej jest najbardziej znaczącym i interesującym sukcesem w nowoczesnej historii Europy. Laboratorium i jednocześnie napędem procesu integracji jest współpraca transgraniczna, współfinansowana z Programu INTERREG A. Od sukcesu wzajemnego porozumienia, zaufania i życia w regionie przygranicznym będzie zależało, na ile jego mieszkańcy zintegrują się w wielojęzycznym, multikulturowym społeczeństwie. Kto chce pokonywać granice, potrzebuje otwartości, odwagi i cierpliwości.
Dla partnerów z Polski i Brandenburgii decydującym czynnikiem w tym procesie jest fakt, że granica straciła znaczenie dzielące. Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 ma być postrzegany jako fundament wspólnego polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, który wpisuje się w wizję Europy regionów.
Fundament współpracy oznacza przy tym odpowiedzialność w ramach solidnego partnerstwa mającego na celu tworzenie wspólnej przyszłości. Kraj Związkowy Brandenburgia cieszy się z przekazanej mu przez polskiego partnera odpowiedzialności za prowadzenie Programu Współpracy w nowym okresie programowania 2014-2020. Budowane przez lata dobre partnerstwo w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyróżnia się właśnie tym, że partnerzy potrafią podzielić się odpowiedzialnością i z pełnym zaufaniem powierzać sobie nawzajem zadania.
Wyzwania kolejnego okresu programowania od 2014 roku nie są wcale mniejsze w porównaniu z dotychczasowymi. Regiony zlokalizowane na obrzeżach obszaru wsparcia nadal muszą nadrobić straty wobec metropolii. Ważne jest, aby ten dystans się nie zwiększył.
Właśnie Europejska Współpraca Terytorialna na polsko-niemieckiej granicy wyróżniała się w różnych okresach programowania swoją różnorodnością oraz innowacyjnym charakterem i sięgała swoją popularnością poza Brandenburgię i województwo lubuskie. Partnerzy Programu Współpracy chcą nawiązać do tego sukcesu w kolejnej perspektywie Programu INTERREG V A.

Więcej dodatkowych informacji otrzymają Państwo na www.europa.brandenburg.de

Information

Program Współpracy

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 to program dofinansowany przez Unię Europejską wspierający współpracę trangraniczną. Program Współpracy jest podstawowym dokumentem, ...

Dla wnioskodawców

W ramach Programu Współpracy INTERREG V A 2014-2020 wspierane są wspólne projekty transgraniczne, w których uczestniczy przynajmniej jeden partner polski i jeden niemiecki. Wniosek może być złożony j...
Aktualności
Aktualności

Aktualności

  1. Ze względu na przeprowadzane warsztaty Wspólny Sekretariat jest dostępny telefonicznie we wtorki i czwartki po godz. 13.00 , a w środy ze względu na indywidualne doradztwa także po godz. 13.00.
  2. UWAGA!!! Zaktualizowana wersja tabeli excel „Kalkulacja kosztów i finansowania” została opublikowana pod „Nabór wniosków (Call)”→”Pakiet aplikacyjny”. Jest to załącznik obowiązkowy dla każdego partnera projektu, w tym beneficjenta wiodącego, jeśli ponosi on wydatki w projekcie.
  3. UWAGA!!! Nowy formularz „Udokumentowanie zabezpieczenia wkładu własnego” został opublikowany pod „Nabór wniosków (Call)”→”Pakiet aplikacyjny”. Jest to załącznik obowiązkowy dla każdego partnera projektu, w tym beneficjenta wiodącego, jeśli ponosi on wydatki w projekcie.
  4. Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są tylko dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowych II i IV (1. nabór). Formularz zgłoszeniowy wraz z terminami warsztatów znajduje się tutaj. Liczba uczestników jednego warsztatu ograniczona jest do 10 osób, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji. Warsztaty dla kolejnych osi priorytetowych odbędą się w październiku/listopadzie.
  5. Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
  6. Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie (1.nabór)W dniu 19.05.2016 r. zostaje uruchomiony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych II oraz IV. Nabór będzie otwarty do 19.08.2016 r. Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza do składania wniosków. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  7. W Plikach do pobrania dostępne jest logo Programu w różnych formatach.
  8. Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
  9. Kryteria wyboru projektów są już dostępne w Plikach do pobrania.
  10. Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje dot. przygotowania projektu. Terminy spotkań mogą Państwo ustalić mailowo lub telefonicznie.
formular

Formularze dla wnioskodawców

Koncepcja projektu Dokument dodatkowy Informacje o przedsiębiorstwie Dokument dodatkowy Oświadczenie de-minimis Dokument dodatkowy Pełnomocnictwo Kalkulacja kosztów  (wersja z 08.07.2016) wr
mehr dazu
download

Pakiet aplikacyjny

Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de (Zmienianie ustawień językowych programu Internet Explorer)   Podręcznik beneficjent
mehr dazu